Name: Teije de Boer
Berne: 6 
febrewaris 1913, Hoornsterzwaag
Oarspronklik adres: Oudeweg 180, Drachten
Persooansbewijs: onbekend/niet vermeld
Dûkadres: O. Ypenga, Sijbrandaburen
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Toekomstig adres: Drachten, Oudeweg 180

Behandeld op Onderduikers-bureau te Rauwerd den 19 april 1945. Met deze kaart na eenige dagen te melden op Onderduikers-bureau te Drachten