Naam: Teije de Boer
Geboren: 6 februari 1913, Hoornsterzwaag
Oorspronkelijk adres: Oudeweg 180, Drachten
Persoonsbewijs: onbekend/niet vermeld
Duikadres: O. Ypenga, Sijbrandaburen
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Toekomstig adres: Drachten, Oudeweg 180

Behandeld op Onderduikers-bureau te Rauwerd den 19 april 1945. Met deze kaart na eenige dagen te melden op Onderduikers-bureau te Drachten