Name: Teije de Boer
Date and place of birth: 6 February 1913, Hoornsterzwaag
Original address: Oudeweg 180, Drachten
Identity card: onbekend/niet vermeld
Hiding address: O. Ypenga, Sijbrandaburen
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Toekomstig adres: Drachten, Oudeweg 180

Behandeld op Onderduikers-bureau te Rauwerd den 19 april 1945. Met deze kaart na eenige dagen te melden op Onderduikers-bureau te Drachten