De directe aanleiding voor deze website is het verzoek van programmamaker Gerard van der Veer van WijvanPS aan Tresoar om gezamenlijk ‘iets’ te gaan doen rond het thema Onderduiken. Tresoar bewaart sinds de jaren ’80 een tweetal onderduikadministraties als onderdeel van archieven van de Vereniging “Friesland 1940-1945”. Er wordt besloten tot verschillende activiteiten, waaronder het online en interactief beschikbaar stellen van de onderduikkaarten aan het publiek.

Daarvoor worden de kleine 4000 kaarten eerst gescand. Dat gebeurt in de zomer van 2016 door het bedrijf GMS in Alblasserdam. De volgende stap is het overtypen van de kaarten, c.q. het vullen van de database. Dat gebeurt door middel van crowdsourcing. In oktober wordt hiertoe een nieuwe website gelanceerd: www.fryskehannen.frl, gemaakt door Picturae in Heiloo. De onderduikkaarten worden in twee afzonderlijke projecten op deze website aangeboden. Dat heeft alles te maken met de privacy van mogelijk nog levende personen. De kaarten van onderduikers die vóór 1 januari 1917 zijn geboren maken deel uit van het openbare project, die op of na die datum zijn geboren worden in het besloten deel ondergebracht.

In een tijdsbestek van nog geen twee weken (!) worden de openbare kaarten door enkele tientallen vrijwilligers toegankelijk gemaakt. De laatste stap behelst de ontwikkeling en bouw van een website. Hiervoor wordt de opdracht gegund aan Buro Meta in ‘s Hertogenbosch.

De website is nog niet klaar. Begin 2017 worden in een kerk in Burgwerd zo’n 12.000 onderduikkaarten ontdekt, allemaal betrekking hebbend op zo’n 1700 onderduikers in Sneek. Ook deze kaarten zullen via www.fryskehannen.frl aan de website worden toegevoegd. Daarnaast zullen we zien op welke wijze we de wens om een geografische kaart aan de website toe te voegen in vervulling kunnen laten gaan.