Name: Sinke van der Wijk
Berne: 5 novimber 1907
Oarspronklik adres: Saskiastraat 23, Leeuwarden
Berop: Vertegenwoordiger, Fa. Top Meppel
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
Dûkadres: Saskiastraat 23, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: S. van der Steeg

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Behandeld op Onderduikers-bureau te Leeuwarden den 18 april 1945.
Achterkant beroep: Vertegenwoordiger
Achterkant naam werkgever: Fa. Top Meppel