Naam: Sinke van der Wijk
Geboren: 5 november 1907
Oorspronkelijk adres: Saskiastraat 23, Leeuwarden
Beroep: Vertegenwoordiger, Fa. Top Meppel
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: krijgsgevangene
Duikadres: Saskiastraat 23, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: S. van der Steeg

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Behandeld op Onderduikers-bureau te Leeuwarden den 18 april 1945.
Achterkant beroep: Vertegenwoordiger
Achterkant naam werkgever: Fa. Top Meppel