Name: Sinke van der Wijk
Date and place of birth: 5 November 1907
Original address: Saskiastraat 23, Leeuwarden
Occupation/profession: Vertegenwoordiger, Fa. Top Meppel
Status identity card: onbekend/niet vermeld
Ground for hiding out: krijgsgevangene
Hiding address: Saskiastraat 23, Leeuwarden
District of the LO: Leeuwarden
Caretaker: S. van der Steeg

Other remarks Achterkant bijzonderheden: Behandeld op Onderduikers-bureau te Leeuwarden den 18 april 1945.
Achterkant beroep: Vertegenwoordiger
Achterkant naam werkgever: Fa. Top Meppel