Name: Johannes van der Meer
Berne: 30 septimber 1897, Rottevalle
Oarspronklik adres: Schoolstraat 37, Houtigehage
Berop: Chef papierwaren fabriek, H.J. Landstra, Harlingertrekweg, Leeuwarden. Geen Schoolstraat in Houtigehage, maar wel Skoallewyk.
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: A. Ellens, Weperpolder, Oosterwolde
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Reden onderduiken: radio in beslag genomen.
De fabriek is verkocht door de firma Landstra en is het geheele bedrijf stop gezet, in de tijd dat ik onderduiken moest.