Name: Johannes van der Meer
Date and place of birth: 30 September 1897, Rottevalle
Original address: Schoolstraat 37, Houtigehage
Occupation/profession: Chef papierwaren fabriek, H.J. Landstra, Harlingertrekweg, Leeuwarden. Geen Schoolstraat in Houtigehage, maar wel Skoallewyk.
Identity card: gewijzigd
Ground for hiding out: anderszins
Hiding address: A. Ellens, Weperpolder, Oosterwolde
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Reden onderduiken: radio in beslag genomen.
De fabriek is verkocht door de firma Landstra en is het geheele bedrijf stop gezet, in de tijd dat ik onderduiken moest.