Naam: Johannes van der Meer
Geboren: 30 september 1897, Rottevalle
Oorspronkelijk adres: Schoolstraat 37, Houtigehage
Beroep: Chef papierwaren fabriek, H.J. Landstra, Harlingertrekweg, Leeuwarden. Geen Schoolstraat in Houtigehage, maar wel Skoallewyk.
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: anderszins
Duikadres: A. Ellens, Weperpolder, Oosterwolde
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Reden onderduiken: radio in beslag genomen.
De fabriek is verkocht door de firma Landstra en is het geheele bedrijf stop gezet, in de tijd dat ik onderduiken moest.