Name: Joekje Zijlstra
Berne: 9 july 1914
Oarspronklik adres: Dorpsstraat 77, Drachtstercompagnie
Persooansbewijs: onbekend/niet vermeld
Dûkadres: Wed. Miedema, M 322, Leeuwarden
LO-district: Drachten
Fersoarger: Miedema, Leeuwarden

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Toekomstig adres: off. woonpl.

Behandeld op Onderduikers-bureau te Murmerwoude den 7 mei 1945. Met deze kaart na eenige dagen te melden op Onderduikersbureau te Drachten