Name: Joekje Zijlstra
Date and place of birth: 9 July 1914
Original address: Dorpsstraat 77, Drachtstercompagnie
Identity card: onbekend/niet vermeld
Hiding address: Wed. Miedema, M 322, Leeuwarden
District of the LO: Drachten
Caretaker: Miedema, Leeuwarden

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Toekomstig adres: off. woonpl.

Behandeld op Onderduikers-bureau te Murmerwoude den 7 mei 1945. Met deze kaart na eenige dagen te melden op Onderduikersbureau te Drachten