Naam: Joekje Zijlstra
Geboren: 9 juli 1914
Oorspronkelijk adres: Dorpsstraat 77, Drachtstercompagnie
Persoonsbewijs: onbekend/niet vermeld
Duikadres: Wed. Miedema, M 322, Leeuwarden
LO-district: Drachten
Verzorger: Miedema, Leeuwarden

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Toekomstig adres: off. woonpl.

Behandeld op Onderduikers-bureau te Murmerwoude den 7 mei 1945. Met deze kaart na eenige dagen te melden op Onderduikersbureau te Drachten