Name: Jan Simonides
Berne: 24 


desimber 1911
Oarspronklik adres: Prooststraat 24, Utrecht
Berop: Bureel ambtenaar Ned. Spoorwegen, Ned. Spoorwegen
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: Nieuwe Hollanderdijk 5 a, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: - Brouwer

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Spoorwegstaking.
Achterkant beroep: Bureel ambtenaar Ned. Spoorwegen
Achterkant naam werkgever: Ned. Spoorwegen