Naam: Jan Simonides
Geboren: 24 december 1911
Oorspronkelijk adres: Prooststraat 24, Utrecht
Beroep: Bureel ambtenaar Ned. Spoorwegen, Ned. Spoorwegen
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: staking
Duikadres: Nieuwe Hollanderdijk 5 a, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: - Brouwer

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Spoorwegstaking.
Achterkant beroep: Bureel ambtenaar Ned. Spoorwegen
Achterkant naam werkgever: Ned. Spoorwegen