Name: Jan Simonides
Date and place of birth: 24 December 1911
Original address: Prooststraat 24, Utrecht
Occupation/profession: Bureel ambtenaar Ned. Spoorwegen, Ned. Spoorwegen
Status identity card: onbekend/niet vermeld
Ground for hiding out: staking
Hiding address: Nieuwe Hollanderdijk 5 a, Leeuwarden
District of the LO: Leeuwarden
Caretaker: - Brouwer

Other remarks Achterkant bijzonderheden: Spoorwegstaking.
Achterkant beroep: Bureel ambtenaar Ned. Spoorwegen
Achterkant naam werkgever: Ned. Spoorwegen