Name: Hendrik v.d. Velde
Berne: 13 april 1905, Drachten
Oarspronklik adres: Oudeweg 140, Drachten
Religy: Overig
Berop: Looiersknecht, H.J.B. Hamer Zuid Drachten
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
Dûkadres: M. Hiemstra, Heerlen
LO-district: Drachten
Fersoarger: Geheime dienst

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Geen oude en nieuwe stamkaart.

Geen salaris gedurende het onderduiken. Steun van de Geheime dienst tot de maand Maart: f 90 per maand.
Opm.: Ben van Juni tot Nov bij M. Hiemstra in Oldesloop geweest en van Maart tot Juli in Heerlen geweest en verder bij de fam naast mij 8 Juni 1943 melden en ben toen weggegaan.