Naam: Hendrik v.d. Velde
Geboren: 13 april 1905, Drachten
Oorspronkelijk adres: Oudeweg 140, Drachten
Religie: Overig
Beroep: Looiersknecht, H.J.B. Hamer Zuid Drachten
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: krijgsgevangene
Duikadres: M. Hiemstra, Heerlen
LO-district: Drachten
Verzorger: Geheime dienst

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Geen oude en nieuwe stamkaart.

Geen salaris gedurende het onderduiken. Steun van de Geheime dienst tot de maand Maart: f 90 per maand.
Opm.: Ben van Juni tot Nov bij M. Hiemstra in Oldesloop geweest en van Maart tot Juli in Heerlen geweest en verder bij de fam naast mij 8 Juni 1943 melden en ben toen weggegaan.