Name: Hendrik v.d. Velde
Date and place of birth: 13 April 1905, Drachten
Original address: Oudeweg 140, Drachten
Religion: Overig
Occupation/profession: Looiersknecht, H.J.B. Hamer Zuid Drachten
Identity card: echt
Ground for hiding out: krijgsgevangene
Hiding address: M. Hiemstra, Heerlen
District of the LO: Drachten
Caretaker: Geheime dienst

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Geen oude en nieuwe stamkaart.

Geen salaris gedurende het onderduiken. Steun van de Geheime dienst tot de maand Maart: f 90 per maand.
Opm.: Ben van Juni tot Nov bij M. Hiemstra in Oldesloop geweest en van Maart tot Juli in Heerlen geweest en verder bij de fam naast mij 8 Juni 1943 melden en ben toen weggegaan.