Name: Gerrit Plantinga
Berne: 5 augustus 1915
Oarspronklik adres: Joubertstraat 25, Leeuwarden
Berop: fabriekarbeider, Fa Benninga
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: Twijzelerheide
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: van der Steeg

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Toekomstig adres: idem off adres

Behandeld op onderduikers-bureau te Lwd. den 21 apr 1945.
ondergedoken vanwege O T
Achterkant beroep: fabriekarbeider
Achterkant naam werkgever: Fa Benninga