Name: Gerrit Plantinga
Date and place of birth: 5 August 1915
Original address: Joubertstraat 25, Leeuwarden
Occupation/profession: fabriekarbeider, Fa Benninga
Status identity card: onbekend/niet vermeld
Ground for hiding out: anderszins
Hiding address: Twijzelerheide
District of the LO: Leeuwarden
Caretaker: van der Steeg

Other remarks Achterkant bijzonderheden: Toekomstig adres: idem off adres

Behandeld op onderduikers-bureau te Lwd. den 21 apr 1945.
ondergedoken vanwege O T
Achterkant beroep: fabriekarbeider
Achterkant naam werkgever: Fa Benninga