Naam: Gerrit Plantinga
Geboren: 5 augustus 1915
Oorspronkelijk adres: Joubertstraat 25, Leeuwarden
Beroep: fabriekarbeider, Fa Benninga
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: anderszins
Duikadres: Twijzelerheide
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: van der Steeg

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Toekomstig adres: idem off adres

Behandeld op onderduikers-bureau te Lwd. den 21 apr 1945.
ondergedoken vanwege O T
Achterkant beroep: fabriekarbeider
Achterkant naam werkgever: Fa Benninga