Name: Foppe van der Wal
Berne: 27 maaie 1899
Oarspronklik adres: B 57, Nijega (Gem. Smallingerland)
Berop: grondwerker, N.T.M. Heerenveen
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: B 57, Nijega (Gem. Smallingerland)
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: verplichte staking. Stamkaart: Noodkaart IV A. steun ontvangen van de geheime dienst f 23,- tot en met april.