Name: Foppe van der Wal
Date and place of birth: 27 May 1899
Original address: B 57, Nijega (Gem. Smallingerland)
Occupation/profession: grondwerker, N.T.M. Heerenveen
Identity card: echt
Ground for hiding out: staking
Hiding address: B 57, Nijega (Gem. Smallingerland)
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: verplichte staking. Stamkaart: Noodkaart IV A. steun ontvangen van de geheime dienst f 23,- tot en met april.