Naam: Foppe van der Wal
Geboren: 27 mei 1899
Oorspronkelijk adres: B 57, Nijega (Gem. Smallingerland)
Beroep: grondwerker, N.T.M. Heerenveen
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: staking
Duikadres: B 57, Nijega (Gem. Smallingerland)
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: verplichte staking. Stamkaart: Noodkaart IV A. steun ontvangen van de geheime dienst f 23,- tot en met april.