Name: Daniël Verschoor
Berne: 25 july 1910
Oarspronklik adres: 52, Goëngahuizen
Berop: Bloembollenarbeider
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: R. Koopmans
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Bijz. opm.: Opgepakt weegens het herbergen van onderduikers en in het stafkamp in Wilhelmshave gebracht. Thans nog ongeschikt voor arbeid wegens onder Voeding.