Name: Daniël Verschoor
Date and place of birth: 25 July 1910
Original address: 52, Goëngahuizen
Occupation/profession: Bloembollenarbeider
Identity card: echt
Ground for hiding out: anderszins
Hiding address: R. Koopmans
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Bijz. opm.: Opgepakt weegens het herbergen van onderduikers en in het stafkamp in Wilhelmshave gebracht. Thans nog ongeschikt voor arbeid wegens onder Voeding.