Naam: Daniël Verschoor
Geboren: 25 juli 1910
Oorspronkelijk adres: 52, Goëngahuizen
Beroep: Bloembollenarbeider
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: anderszins
Duikadres: R. Koopmans
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Bijz. opm.: Opgepakt weegens het herbergen van onderduikers en in het stafkamp in Wilhelmshave gebracht. Thans nog ongeschikt voor arbeid wegens onder Voeding.