Name: Clara Sara Cohen
Berne: 16 
febrewaris 1894, Gorredijk (Opsterland)
Oarspronklik adres: Winterdijkstraat 36 IV, Amsterdam
Persooansbewijs: vals
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: Douwe Wagenaar, Nieuweweg, Siegerswoude
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: De naam op het valse persoonsbewijs luidt: Clara Ophoff geb. 26-02-1894 te Opsterland. Uitgegeven is op 26-07-1941 te Amsterdam. Laatste bonkaart was Noodkaart IV A. Door de vijand beslag gelegd op inboedel en vermogen. Ingekomen op onderduikers bureau te Drachten, den 21-04-1945