Name: Clara Sara Cohen
Berne: 26 
febrewaris 1894, Gorredijk (gem Opsterland)
Oarspronklik adres: Winterdijkstraat 36 II, Amsterdam
Persooansbewijs: vals
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: Douwe Wagenaar, Nieuweweg, Siegerswoude
LO-district: Drachten