Naam: Clara Sara Cohen
Geboren: 16 februari 1894, Gorredijk (Opsterland)
Oorspronkelijk adres: Winterdijkstraat 36 IV, Amsterdam
Persoonsbewijs: vals
Reden onderduik: jodenvervolging
Duikadres: Douwe Wagenaar, Nieuweweg, Siegerswoude
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: De naam op het valse persoonsbewijs luidt: Clara Ophoff geb. 26-02-1894 te Opsterland. Uitgegeven is op 26-07-1941 te Amsterdam. Laatste bonkaart was Noodkaart IV A. Door de vijand beslag gelegd op inboedel en vermogen. Ingekomen op onderduikers bureau te Drachten, den 21-04-1945