Name: Boukje Stuit
Berne: 3 july 1911
Oarspronklik adres: Hobbemastraat 51, Huizum
Berop: zonder beroep (huisvrouw)
Persoansbewijs status: vals
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: Giekerk
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: de Roos

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Naam: Paul - Stuit, Boukje
Duikadres: Sjoerd Visser. Veehouder
Ondergedoken wegens desertie van mijn man
Achterkant beroep: zonder beroep (huisvrouw)