Naam: Boukje Stuit
Geboren: 3 juli 1911
Oorspronkelijk adres: Hobbemastraat 51, Huizum
Beroep: zonder beroep (huisvrouw)
Persoonsbewijs status: vals
Reden onderduik: anderszins
Duikadres: Giekerk
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: de Roos

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Naam: Paul - Stuit, Boukje
Duikadres: Sjoerd Visser. Veehouder
Ondergedoken wegens desertie van mijn man
Achterkant beroep: zonder beroep (huisvrouw)