Name: Boukje Stuit
Date and place of birth: 3 July 1911
Original address: Hobbemastraat 51, Huizum
Occupation/profession: zonder beroep (huisvrouw)
Status identity card: vals
Ground for hiding out: anderszins
Hiding address: Giekerk
District of the LO: Leeuwarden
Caretaker: de Roos

Other remarks Achterkant bijzonderheden: Naam: Paul - Stuit, Boukje
Duikadres: Sjoerd Visser. Veehouder
Ondergedoken wegens desertie van mijn man
Achterkant beroep: zonder beroep (huisvrouw)