Name: Anne Wijnstra
Berne: 19 juny 1897, Drachtstercompagnie
Oarspronklik adres: Noorderdwarsvaart 30, Drachten
Berop: Boerebedrijf
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Noorderdwarsvaart 30, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Duikadres: thuis

Toekomstig adres: Drachten, N. dw vrt 30
P.B.: No 01731
Laatst uitgereikte bonkaart: IV A.
Kostwinner: Ja.
Ingekomen op Onderduikers-bureau te Dr. den 1/5 '45