Name: Anne Wijnstra
Date and place of birth: 19 June 1897, Drachtstercompagnie
Original address: Noorderdwarsvaart 30, Drachten
Occupation/profession: Boerebedrijf
Identity card: gewijzigd
Ground for hiding out: arbeidsinzet (A.I.)
Hiding address: Noorderdwarsvaart 30, Drachten
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Duikadres: thuis

Toekomstig adres: Drachten, N. dw vrt 30
P.B.: No 01731
Laatst uitgereikte bonkaart: IV A.
Kostwinner: Ja.
Ingekomen op Onderduikers-bureau te Dr. den 1/5 '45