Naam: Anne Wijnstra
Geboren: 19 juni 1897, Drachtstercompagnie
Oorspronkelijk adres: Noorderdwarsvaart 30, Drachten
Beroep: Boerebedrijf
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Noorderdwarsvaart 30, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Duikadres: thuis

Toekomstig adres: Drachten, N. dw vrt 30
P.B.: No 01731
Laatst uitgereikte bonkaart: IV A.
Kostwinner: Ja.
Ingekomen op Onderduikers-bureau te Dr. den 1/5 '45