Name: Retje Kannewasser
Date and place of birth: 20 April 1896
Partner: Hartog Beem
Original address: Willem Lodewijkstraat 129, Leeuwarden
Religion: Joods/Israƫlitisch
Hiding address: G. v.d. Meer, C 137, Joure
District of the LO: Sneek
Brought to reception address by: Wiersma
Brought to hiding address by: Sj. Wiersma

Other remarks Bijzonderheden: Is 25-4.45 weer naar Leeuwarden vertrokken