Naam: Retje Kannewasser
Geboren: 20 april 1896
Partner: Hartog Beem
Oorspronkelijk adres: Willem Lodewijkstraat 129, Leeuwarden
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: G. v.d. Meer, C 137, Joure
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Wiersma
Ondergebracht door: Sj. Wiersma

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Is 25-4.45 weer naar Leeuwarden vertrokken