Name: Hartog Beem
Date and place of birth: 13 December 1892
Partner: Betje Kannewasser
Original address: Willem Lodewijkstraat 129, Leeuwarden
Religion: Joods/Israƫlitisch
Hiding address: G. v.d. Meer, C 137, Joure
District of the LO: Sneek
Brought to reception address by: Boonstra-Wiersma
Brought to hiding address by: Sj. Wiersma

Other remarks Bijzonderheden: Bijzonderheden: Is 25-4-45 weer naar Leeuwarden vertrokken