Name: Levie de Swaan
Date and place of birth: 14 March 1907
Father: Mozes de Swaan
Mother: Grietje Zwarts
Partner: Adelheid Rosette van der Heijden
Original address: Burgemeester Meineszlaan 25B, Rotterdam
Religion: Joods/Israƫlitisch
Hiding address: Wed. R. Sieswerda, Buiten de Kom 23, Witmarsum
District of the LO: Sneek
Brought to reception address by: Harry Asscher, Beetsterzwaag
Brought to hiding address by: Harry Asscher, Beetsterzwaag

Other remarks Bijzonderheden: In rayon geplaatst: Harry Asscher (Ferry Stutterheim, Henk Zijlstra) p/a Wiersma, Ned. Herv. Pastorie, Beetsterzwaag)
Ondergebracht: idem

Financieel gesteund: L.O. (Dr. B. Schuling, Witmarsum)