Naam: Levie de Swaan
Geboren: 14 maart 1907
Vader: Mozes de Swaan
Moeder: Grietje Zwarts
Partner: Adelheid Rosette van der Heijden
Oorspronkelijk adres: Burgemeester Meineszlaan 25B, Rotterdam
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: Wed. R. Sieswerda, Buiten de Kom 23, Witmarsum
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Harry Asscher, Beetsterzwaag
Ondergebracht door: Harry Asscher, Beetsterzwaag

Overige opmerkingen Bijzonderheden: In rayon geplaatst: Harry Asscher (Ferry Stutterheim, Henk Zijlstra) p/a Wiersma, Ned. Herv. Pastorie, Beetsterzwaag)
Ondergebracht: idem

Financieel gesteund: L.O. (Dr. B. Schuling, Witmarsum)