Name: Willem Klaas Wassenaar
Berne: 3 septimber 1916
Oarspronklik adres: Nieuwe Veenendaalseweg 39, Rhenen
Berop: werkzaam geweest als onderwijzer
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: P.C. Hooftstraat 30, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Accoord geteekend

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Toekomstig adres: idem off. adres (Rhenen, Nwe. Veenendaalscheweg 39)

Behandeld op Onderduikers-bureau te Lwd. den 19 Mei 1945.
goede stkrt.
Achterkant beroep: werkzaam geweest als onderwijzer