Naam: Willem Klaas Wassenaar
Geboren: 3 september 1916
Oorspronkelijk adres: Nieuwe Veenendaalseweg 39, Rhenen
Beroep: werkzaam geweest als onderwijzer
Persoonsbewijs status: gewijzigd
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: P.C. Hooftstraat 30, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Accoord geteekend

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Toekomstig adres: idem off. adres (Rhenen, Nwe. Veenendaalscheweg 39)

Behandeld op Onderduikers-bureau te Lwd. den 19 Mei 1945.
goede stkrt.
Achterkant beroep: werkzaam geweest als onderwijzer