Name: Wieger Visser
Berne: 29 maart 1900, Drachten
Oarspronklik adres: Noorderdwarsvaart 61, Drachten
Berop: Los arbeider, Tehuis v. Ouden v. Dagen
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Noorderdwarsvaart 61, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Genoemd wordt O.T. Smilde