Naam: Wieger Visser
Geboren: 29 maart 1900, Drachten
Oorspronkelijk adres: Noorderdwarsvaart 61, Drachten
Beroep: Los arbeider, Tehuis v. Ouden v. Dagen
Persoonsbewijs: geen
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Noorderdwarsvaart 61, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Genoemd wordt O.T. Smilde