Name: Thijs Groendijk
Berne: 21 oktober 1887
Oarspronklik adres: Bildtsestraat 15, Leeuwarden
Berop: Commies, N.S.
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: Ternaard
LO-district: Leeuwarden

Oare opmerkingen Achterkant beroep: Commies
Achterkant naam werkgever: N.S.