Naam: Thijs Groendijk
Geboren: 21 oktober 1887
Oorspronkelijk adres: Bildtsestraat 15, Leeuwarden
Beroep: Commies, N.S.
Persoonsbewijs status: gewijzigd
Reden onderduik: staking
Duikadres: Ternaard
LO-district: Leeuwarden

Overige opmerkingen Achterkant beroep: Commies
Achterkant naam werkgever: N.S.