Name: Taapke van Manen
Berne: 11 juny 1915
Oarspronklik adres: Oudeweg 136, Drachten
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: A. Venema, De Skieding, Drachtstercompagnie
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Vrouw van D. Douwstra.