Name: Taapke van Manen
Date and place of birth: 11 June 1915
Original address: Oudeweg 136, Drachten
Identity card: echt
Ground for hiding out: staking
Hiding address: A. Venema, De Skieding, Drachtstercompagnie
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Vrouw van D. Douwstra.